Pravno obvestilo

Vsebine objavljene na spletni strani www.hyundai.si so last podjetja Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana. Javno objavljanje, reprodukcija, prodaja ali kakršnokoli preoblikovanje teh vsebin je brez predhodne pisne odobritve Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana, je prepovedano.

Vsak poskus spreminjanja ali poškodovanja teh vsebin je kaznivo dejanje.

Vse prošnje z vsebovano obrazložitvijo namena uporabe vsebin iz spletne strani lahko posredujete na:

Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana
Brnčičeva 45
1231 Ljubljana-Črnuče

Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana, si pridržuje pravico zavrniti prošnjo brez obrazložitve.

Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana, se zavezuje da bo vse pridobljene osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).

 

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV NA SPLETNI STRANI

O spletni strani

Vse informacije in gradiva na spletni strani www.hyundai.si so informativne narave. Družba Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana se bo trudila za optimalno delovanje www.hyundai.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njeno nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo www.hyundai.si na lastno odgovornost. Niti družba Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.hyundai.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na www.hyundai.si si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.hyundai.si.

Informacije o upravljavcu spletne strani

Hyundai Avto Trade d.o.o. Ljubljana
Brnčičeva ulica 45
1231 Ljubljana-Črnuče
(V nadaljevanju HAT)

Telefon: 01 530 77 00
e-pošta: info@hyundai.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

info@hyundai.si (naslov elektronskega sporočila: Varovanje osebnih podatkov)

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

a.) Obisk spletne strani

Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani www.hyundai.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. HAT tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Zakaj: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Legitimni interes za izboljšanje storitev na spletni strani in zaščito spletne strani pred zlorabo in vdori v sistem.

Koliko časa: Podatki se hranijo 6 mesecev od vašega zadnjega obiska spletne strani.

b.) Osebni podatki za stik

Kaj: Podatki za stik, vključno z vašim imenom in priimkom, naslovom elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko in sporočilom, ki ste nam ga poslali. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vas ne bomo mogli prepoznati ali odgovoriti na vašo poizvedbo oziroma zahtevo.

Zakaj: Upravljanje vaših zahtevkov in poizvedb ter odgovarjanje nanje, z namenom izpolnjevanja vaših želj in zahtev, saj ste naš uporabnik ali stranka.

Pravna podlaga: Obdelava podatkov temelji na našem legitimnem interesu za obravnavo vašega zahtevka ali pritožbe ali za odziv na pravne zahtevke (v skladu s členom 6(1)(f) GDPR). Osebne podatke (ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktna telefonska številka) obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (v skladu s členom 6(a) GDPR).

Koliko časa: Podatki se hranijo do največ 36 mesecev od vašega zadnjega stika z nami, razen v primeru, ko veljavni zakon določa drugače.

Ko nam posredujete svoje osebne podatke za stik, morate jamčiti da:

 • da ste pooblaščeni za posredovanje teh informacij;
 • boste poskrbeli za posodobitev in natančnost svojih osebnih podatkov po tem, ko ste nam jih posredovali.
c.) Zahtevek za testno vožnjo

Kaj: Da bi lahko posredovali vaše podatke za stik želenemu izbranemu pooblaščenemu prodajalcu vozil Hyundai, ki bi vam omogočil zahtevano testno vožnjo, lahko poleg vaših podatkov za stik (ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktna telefonska številka), obdelamo informacije o izbranem pooblaščenem prodajalcu vozil Hyundai in modelu vozila Hyundai, ki ste ga izbrali za testno vožnjo, želenem datumu za izvedbo testne vožnje in morebitne dodatne komentarje. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vam ne bomo mogli zagotoviti možnosti za testno vožnjo ali pa se boste morali sami neposredno obrniti na izbranega pooblaščenega prodajalca vozil Hyundai.

Zakaj: Ukrepanje glede vašega zahtevka za testno vožnjo z vozili Hyundai, ko posredujemo vaše podatke vašemu izbranemu pooblaščenemu prodajalcu vozil Hyundai in mu tako omogočimo, da izpolni vašo zahtevo.

Pravna podlaga: Osebne podatke (ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktna telefonska številka) obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (v skladu s členom 6(a) GDPR).

Koliko časa: Podatki se hranijo do največ 36 mesecev od datuma razkritja vaših osebnih podatkov pooblaščenemu prodajalcu vozil Hyundai, ki ste ga izbrali za testno vožnjo z vozilom Hyundai.

d.) Prijava na servis

Kaj: Da bi lahko posredovali vaše podatke za stik želenemu izbranemu pooblaščenemu serviserju vozil Hyundai, ki bi vam omogočil zahtevano servisno storitev, lahko poleg vaših podatkov za stik (ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktna telefonska številka), obdelamo informacije o izbranem pooblaščenem serviserju vozil Hyundai, številki šasije vozila Hyundai (VIN številka), tipu vozila, modelu vozila, letniku vozila, številu prevoženih kilometrov, želenem datumu za izvedbo servisne storitve in morebitne dodatne komentarje. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vam ne bomo mogli zagotoviti možnosti za izvedbo servisne storitve ali pa se boste morali sami neposredno obrniti na izbranega pooblaščenega serviserja vozil Hyundai.

Zakaj: Ukrepanje glede vašega zahtevka za rezervacijo termina za servisno storitev, ko posredujemo vaše podatke vašemu izbranemu pooblaščenemu serviserju vozil Hyundai in mu tako omogočimo, da izpolni vašo zahtevo.

Pravna podlaga: Osebne podatke (ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktna telefonska številka) in podatke o vozilu obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (v skladu s členom 6(a) GDPR).

Koliko časa: Podatki se hranijo do največ 36 mesecev od datuma razkritja vaših osebnih podatkov pooblaščenemu serviserju vozil Hyundai, ki ste ga izbrali za izvedbo servisne storitve.

Uporabniki osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko posredujemo ali razkrijemo:

 • Našim izvajalcem storitev: to spletno stran gosti podjetje spletnaPOSTAJA d.o.o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana.
 • Pooblaščenim zastopnikom za vozila Hyundai, ki ste jih izbrali za testno vožnjo ali naročilo servisne storitve preko spletne strani www.hyundai.si.
 • Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Južna Koreja, če to zahtevajo razreševanje vaše pritožbe, izpolnjevanje vaše zahteve ali pravni zahtevki.
 • Hyundai Motor Europe GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach, Nemčija, če to zahtevajo razreševanje vaše pritožbe, izpolnjevanje vaše zahteve ali pravni zahtevki.
 • Organom kazenskega pregona, sodiščem, regulatorjem, državnim organom ali drugim tretjim osebam, če je to po našem prepričanju pogoj za skladnost z zakonsko ali uradno obveznostjo, za zaščito naših pravic, pravic tretjih oseb ali zagotovitev osebne varnosti posameznika ter za odkrivanje, preprečevanje in siceršnje ravnanje glede prevar, težav, povezanih z zaščito ali varnostjo.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

HAT vaših osebnih podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani oz. z naročanjem testne vožnje pri izbranem pooblaščenem prodajalcu vozil Hyundai ali naročanje servisne storitve pri izbranem pooblaščenem serviserju vozil Hyundai, ne bo posredoval tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače.

Vaši osebni podatki se lahko prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije (Hyundai Motor Company ali Hyundai Motor Europe GmbH) v primeru, ko to zahtevajo razreševanje vaše pritožbe, izpolnjevanje vaše zahteve ali pravni zahtevki.

Vaše pravice

Upravičeni ste do uveljavljanja naslednjih pravic:

 • Pravica do dostopa: imate pravico izvedeti, ali imamo vaše osebne podatke in v tem primeru do zahteve za informacije, katere osebne podatke imamo. Odgovoriti moramo tudi na vprašanja, kot so – med drugim – zakaj uporabljamo vaše osebne podatke, navesti podrobnosti o podatkih, ki jih imamo, in komu smo zagotovili dostop do podatkov. Kljub temu to ni absolutna pravica in interesi drugih posameznikov lahko omejijo vašo pravico do dostopa.
 • Pravica do popravljanja: na vašo zahtevo moramo popraviti nepravilne osebne podatke ali dopolniti nepopolne osebne podatke.
 • Pravica do izbrisa (pravica do pozabe): na zahtevo zadevne osebe moramo v nekaterih primerih izbrisati osebne podatke.
 • Pravica do omejitve obdelave: na zahtevo zadevne osebe moramo v nekaterih primerih omejiti uporabo osebnih podatkov. V takšnih primerih smemo podatke uporabljati samo za omejene določene namene, kot določa zakon.
 • Pravica do prenosa podatkov: v določenih primerih imate pravico, da vam pošljemo vaše osebne podatke, do katerih imamo dostop, v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki, nato pa imate pravico, da te podatke brez našega nasprotovanja posredujete drugi stranki.
 • Pravica do nasprotovanja: Imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov z naše strani, to pa lahko od nas zahteva, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo več. Če imate pravico do ugovora in jo uveljavite, vaš ugovor pa je utemeljen, vaših osebnih podatkov za te namene ne bomo več obdelovali. Uveljavljanje te pravice je brezplačno.
 • Pravica do pritožbe: zaradi domnevne kršitve GDPR imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu v določeni državi članici, kjer prebivate. Če imate prebivališče v Sloveniji, je to Urad Informacijskega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/ .

Obdelava za drug namen

Zbrani osebni podatki se ne obdelujejo za druge namene, kot so bili zbrani.

Sklepno

HAT se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ali zahteva uporabnika ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko pošljete na info@hyundai.si (naslov elektronskega sporočila: Varovanje osebnih podatkov)

Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov

Izjava je bila zadnjič posodobljena maja 2019.

 

 

Politika o upravljanju s spletnimi piškotki

Uporabo piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi naročnika ali uporabnika, ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1). Ti so dovoljeni samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. S to politiko so uporabniki spletne strani obveščeni o tem, kateri piškotki se na spletni strani shranjujejo, podatke o upravljavcu in namenu obdelave podatkov. Uporabnik spletne strani www.poslo.si daje svoje privoljenje, da podjetje Hyundai Avto Trade d.o.o. shranjuje piškotke, ki so pridobljeni v okviru spletne strani in kateri so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju in podatke pridobljene v skladu s tem privoljenjem obdeluje zaradi namenov, ki so določeni v nadaljevanju.

Kaj so to piškotki

Piškotki so tekstovne datoteke, ki vsebujejo manjše količine informacij, ki se naložijo na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Te podatke pregledovalnik shrani na računalnik in jih pošlje nazaj spletnemu mestu vsakokrat, ko spletno mesto obiščete.

Uporaba piškotkov

Spletno mesto piškotke uporablja za identifikacijo obiskovalcev. Podatki, zbrani s pomočjo piškotkov, pomagajo razumeti obiskovalce spletnega mesta in njihovo krmiljenje po njem. Vsi podatki so anonimni, z njihovo pomočjo pa je mogoče analizirati promet na spletni strani. Poleg tega je interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje. S tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem tudi bolj učinkovito in prijetno.

Vrste piškotkov

Piškotke lahko razdelimo v eno od naslednjih kategorij: nujno potrebni piškotki, piškotki za izboljšanje uporabe, piškotki socialnih medijev. Na spletni strani www.poslo.si uporabljamo piškotke, ki so pomembni za delovanje spletne strani. Na spletni strani uporabniki ne zbiramo osebnih podatkov, ki bi jih uporabnik aktivno izpolnil oz. posredoval. Piškotki sami po sebi ne prepoznajo individualnega uporabnika, pač pa računalnik, ki je bil uporabljen pri dostopu. Piškotki za izboljšanje delovanja spletne strani so namenjeni beleženju zgodovine brskanja in uporabe spletne strani ter analitike. Te skupine piškotkov niso namenjene zbiranju osebnih podatkov o uporabnikih. Nekatere spletne strani imajo možnost enostavnega deljenja vsebin na uporabniku ljubih socialnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, Google+. Vsi socialni mediji za to dejanje uporabljajo lastne piškotke.

Prisotnost piškotkov

Čas hranjenja piškotkov je odvisen od tega ali gre za »sejne« piškotke ali »trajne« piškotke. »Sejni« piškotki ostanejo shranjeni do zaključka posamezne spletne seje. »Trajni« piškotki ostanejo shranjeni do njenega izteka oz. do takrat, ko pride do njihovega izbrisa.

Lastni piškotki in piškotki tretjih

Lastni piškotki so tiste vrste piškotki, ki pripadajo podjetju Hyundai Avto Trade d.o.o. in jih shranjujemo na lastni opremi. Piškotki tretjih so piškotki, ki jih tretji namestijo na vašem brskalniku prek spletne strani, ki je ne obvladuje podjetje Hyundai Avto Trade d.o.o..

Upravljanje s piškotki

V zvezi z uporabo lastnih piškotkov lahko uporabljate spletni brskalnik na način, da omogočite, onemogočite ali brišete piškotke. Za uporabo navedenih funkcionalnosti sledite navodilom spletnega brskalnika, ki ga uporabljate. V primeru, da boste v brskalniku, ki ga uporabljate onemogočili piškotke, spletna stran www.poslo.si morda ne bo delovala pravilno. Prejete piškotke lahko kadarkoli izbrišete z orodji vašega brskalnika. Piškote uporabljamo izključno z namenom, da bi spletno mesto optimizirali in prilagodili vašim željam.

Piškotki, ki ji uporablja spletna stran hyundai.si


1. Sistemski piškotki

Sistemski piškotki so del platforme, ki jo uporabljamo in se bodo naložili v vsakem primeru.

Ime piškotka

Namen uporabe

Čas veljave
8fg2c13ua03u9facfbajpoq0k6       Hrani informacijo o tem ali ste piškotke dovolili ali ne       1 leto2. Piškotki družbenih omrežij

Piškotki družbenih omrežij dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji (Facebook) in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku.

Ime piškotka Namen uporabe Čas veljave Podjetje

_fbp, c_user, datr, fr, locale, sb, wd, xs

Lahko se zgodi, da so na spletni strani v uporabi Facebookovi vtičniki ali pa katera od Facebookovih funkcij, denimo gumb za všečkanje. V tem primeru Facebook vsakemu obiskovalcu spletne strani nastavi piškotke. Hkrati s tem bo Facebook, če je obiskovalec prijavljen v njegov račun, obisk spletne strani zaznal. Tukaj lahko preverite politiko zasebnosti pri Facebook-u. c_user seja/ 1 mesec
datr 2 leti
fr 1 mesec
sb, wd seja, xs seja/ 1 mesec
Facebook


3. Analitični piškotki

Vse podatke, zbrane prek piškotkov za potrebe spletne analitike na našem spletnem mestu anonimiziramo s pomočjo posebnega algoritma SafeMetric™. Popolno anonimizirane podatke, potrebne za izdelavo statističnih poročil in povzetkov, brez kakršnihkoli dejanskih podatkov o uporabniku, posredujemo zunanjemu ponudniku spletne analitike. Več o procesu anonimizacije podatkov si lahko preberete na spletnem mestu safemetric.si.

Ime piškotka

Namen uporabe

Čas veljave Podjetje
_safemetric Statistika ogledov spletne stran 2 leti SafeMetric™

 

Izklučitev piškotkov v brskalniku

Prijazno vas obveščamo, da so spletni piškotki datoteke, ki jih na vašem računalniku spletne strani hranijo zato, da je vaša uporabniška izkušnja boljša, prijazna in bolj enostavna. Če želite kljub temu piškotke izbrisati, upoštevajte naslednje usmeritve.

Začasen izklop spletnih piškotkov

Najhitrejši in najenostavnejši način za preprečitev shranjevanja spletnih piškotov pri vseh spletnih brskalnikih je uporaba tako imenovanega »zasebnega okna«. Zasebno brskanje nam namreč omogoča, da lahko splet obiskujemo, ne da bi spletni brskalnik pri tem shranjeval kakršnekoli informacije o straneh, ki smo jih obiskali.

Internet Explorer
Internet Explorer zagotavlja brskanje na internetu brez puščanja sledi preko funkcionalnosti imenovane »InPrivate«. V brskalniku najprej pritisnite tipko »Alt«. Prikaže se menijska vrstica in v meniju »Orodja« kliknite na ukaz »Brskanje InPrivate« ali pritisnite na kombinacijo tipk »Ctrl + Shift + P«.

Google Chrome
Uporabite funkcionalnost »Novo okno brez beleženja zgodovine«. Novo okno lahko vključite tudi s pritiskom na tipke »Ctrl + Shift + N«.

Mozilla Firefox
Uporabite funkcionalnost »Vključi zasebno brskanje«. Najprej pritisnite tipko »Alt«. S tem se prikaže menijska vrstica in v meniju »Orodja« kliknite na ukaz »Vključi zasebno brskanje« ali pritisnite na tipke »Ctrl + Shift + P«.

Apple Safari
Kliknite na »Nastavitve« in izberite »Private browsing«. S pritiskom na gumb »OK« se bo desno v naslovni vrstici prikazala oznaka »Private«.

Opera
Kliknite na logotip spletnega brskalnika v zgornjem levem kotu. Tam poiščite »Tab and Windows« in izberite »New private Window« ali pritisnite na tipke »Ctrl + Shift + N«.

Trajni izbris spletnih piškotkov

Spletni brskalniki omogočajo tudi trajni izklop spletnih piškotov. S tem izgubite vaše osebne nastavitve, status prijave, podatke o opravljenih spletnih nakupih ... Strani bodo delovale nepopolno in nepravilno, spletna mesta se bodo nalagala počasneje.

Internet Explorer
Za izklop piškotov kliknite na gumb »Orodja« in izberite zavihek »Zasebnost«. Nato kliknite na gumb »Napredno« ter obkljukajte možnost za onemogočitev samodejnega upravljanja s piškoti ter obe vrednosti nastavite na »Blokiraj«. Izbiro potrdite s klikom na gumb »V redu«. Že shranjene piškote pa lahko zbrišete s klikom na »Orodja«, gumb »Brisanje« in »Izbriši«.

Google Chrome
Kliknite na ikono menija Chrome, izberite »Nastavitve«, kliknite na »Pokaži dodatne nastavitve« na dnu strani ter izberite »Nastavitve vsebine« v razdelku »Zasebnost«. Izberite še možnost »Blokiraj piškotke in podatke drugih spletnih mest« ter kliknite na gumb »Končano«. Že shranjene piškote izbrišete s klikom na ikono menija Chrome, potem izberite »Nastavitve«, kliknite na »Pokaži dodatne nastavitve« in v razdelku »Zasebnost izberite »Izbriši zgodovino brskanja«.

Mozilla Firefox
Kliknite na napis »Firefox« (desno zgoraj), izberite »Možnosti« in kliknite na zavihek »Zasebnost«. Nato v delu »Zgodovina« v oknu »Firefox naj« izberite možnost »Uporablja posebne nastavitve za zgodovino« ter odkljukajte možnost »Dovoli stranem, da ustvarijo piškote«. Po potrebi lahko vključite še možnost »Vedno uporabljaj zasebno brskanje«. Že shranjene piškote izbrišete s klikom na napis »Firefox« (desno zgoraj), izberite »Možnosti« in kliknite na zavihek »Zasebnost«. Nato v delu »Zgodovina« v oknu »Firefox naj:« izberite možnost »Uporablja posebne nastavitve za zgodovino«, »Prikaži piškote« in »Odstrani vse piškote«.

Apple Safari
Kliknite na napis »Safari«, izberite »Preferences« in poiščite »Privacy«. V delu »Block cookies« vključite možnost in potrdite s klikom na gumb »OK«. Shranjene piškote izbrišete s klikom na napis »Safari«, izberite »Preferences« in poiščite »Privacy«. Nato izberete vse spletne strani in kliknite na gumb »Remove All«.

Opera
Kliknite na logotip spletnega brskalnika (zgornji levi kot, poiščite »Settings« in izberite »Preferences«. Nato v zavihku »Advanced« poiščite »Cookies« in označite možnost »Never accept cookies«. Potrdite s klikom na gumb »OK«. Shranjene piškote pa izbrišemo s klikom na logotip spletnega brskalnika v zgornjem levem kotu, poiščemo »Settings« in izberemo »Preferences«. Nato v zavihku »Advanced« poiščemo zavihek »Cookies« in »Delete all cookies.

Ne pozabite, da so spletni piškotki datoteke, ki jih na vašem računalniku spletne strani hranijo zato, da je vaša uporabniška izkušnja boljša, prijaznejša, hitrejša in bolj enostavna.

 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Vse podatke, zbrane prek piškotkov za potrebe spletne analitike na našem spletnem mestu anonimiziramo s pomočjo posebnega algoritma SafeMetric™. Več o piškotkih.